Algemene Voorwaarden

Laatst aangepast op: 10/01/2017

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van smartphoto. Afwijkingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd. Door te registreren of te bestellen accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van smartphoto. Indien er een actie van toepassing is raden we je aan om de actievoorwaarden te lezen.

Wij verzoeken je vriendelijk de volgende samenvattende algemene voorwaarden aandachtig door te lezen. De volledige algemene voorwaarden kun je ook hier downloaden als PDF-bestand. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Smartphoto is een handelsnaam van smartphoto Nederland bv. smartphoto Nederland bv is gevestigd in Hengelo aan de (7551 HP) Beursstraat 1A en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08204614.

Fotoproducten naar wens

Smartphoto levert uitsluitend fotoproducten die naar je eigen wensen (klantspecificaties) geproduceerd worden en duidelijk op jouw persoonlijke behoeften afgestemd zijn. Daarom is er geen wettelijk herroepingrecht van toepassing. Klachten die te maken hebben met de smaak van de klant of klachten vanwege fotobestanden met onvoldoende resolutie of een te hoge compressie worden niet als gebreken beschouwd. smartphoto stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken in de bestelde producten nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever bij het gebruik van de online editor van smartphoto op zijn computerscherm te zien krijgt.

Algemene voorwaarden

Contactgegevens

smartphoto Nederland bv
Beursstraat 1A
7551 HP Hengelo

Postadres: Beursstraat 1A
7551 HP Hengelo

service@smartphoto.nl

KvK: 08204614
BTW: NL8211.56.469.B01